Chiều 15-8, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Ấn Độ R.Ra-ê tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chiều 15-8, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Ấn Độ R.Ra-ê tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.