- Tại Trụ sở Tiếp công dân không có chuyện cửa quyền, hách dịch. Những tiêu cực trong tiếp dân ở nơi này hay nơi khác nếu có thông tin cũng cần phải xem xét, kiểm chứng lại thấu đáo. Bởi, tiếp dân chỉ là nơi tiếp nhận đơn thư chứ không phải là nơi giải quyết, cán bộ tiếp dân không có quyền giải quyết đơn thư. Hơn nữa, cán bộ tiếp dân đều là những người có phẩm chất, tâm huyết, kinh nghiệm được lựa chọn từ nhiều cơ quan khác nhau.

Qua thanh tra trách nhiệm do Cục tiến hành, tôi cũng chưa phát hiện thấy chủ tịch nào không tiếp dân đúng định kỳ. Hiện tại các địa phương đang tăng cường công tác tiếp dân để phục vụ Đại hội Đảng các cấp như Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp tiếp dân, đối thoại với các đoàn đông người nhằm tháo gỡ bức xúc ở điểm nóng, đẩy nhanh tiến độ để người dân không đi khiếu kiện vượt cấp nữa. + Trước hết, là thống nhất mô hình tiếp dân trong cả nước. Cơ quan tiếp dân của tỉnh không chỉ nhận đơn thư mà còn có trách nhiệm rà soát lại KN của người dân, xem người dân KN đúng hay sai để kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tránh KN,TC vượt cấp lên T.Ư. Cán bộ tiếp dân cũng phải thể hiện sự quan tâm, lắng nghe ý kiến của người dân, tạo nên một cầu nối linh hoạt chứ không phải là cầu nối “chết”. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp của các cơ quan tham gia tiếp dân tại Trụ sở, cũng như trách nhiệm của các địa phương có đoàn đông người… - Có nhiều nguyên nhân, nhưng tựu chung lại có 3 nhóm nguyên nhân chính. Công tác quản lý Nhà nước còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài sản công… Pháp luật, cơ chế giải quyết KN,TC còn thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất, sự mâu thuẫn trong một số quy định giữa Luật KN,TC với Luật Đất đai… khiến cán bộ tiếp dân, giải quyết KN,TC lúng túng khi áp dụng. “Các bài học về nghiệp vụ tiếp dân không chỉ được giảng dạy ở Trường Cán bộ Thanh tra mà còn cần có ở những trường có mối quan hệ với công chúng bởi cán bộ là người phục vụ nhân dân, làm tốt công tác này nghĩa là đã góp một phần vào khâu cải cách thủ tục hành chính”, ông Nguyễn Kim Châu Đáng lưu ý là sự kích động của các thế lực thù địch đã lôi kéo, xúi giục, lợi dụng sơ hở, khiếm khuyết ở một số cơ quan quản lý Nhà nước khi giải quyết KN,TC của công dân để xuyên tạc đẩy khiếu kiện từ cá thể thành khiếu kiện đông người… Mặt khác, một bộ phận công dân do hiểu biết pháp luật còn yếu nên dễ bị lôi kéo, số ít do quá khích, cố tình gây rối làm cho tình hình KN,TC diễn biến thêm phần phức tạp. Nhưng, nguyên nhân chính vẫn thuộc về cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà trước hết phải nói đến công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC còn nhiều hạn chế. Nhiều vụ việc giải quyết chưa đúng quy định của pháp luật, kiến nghị giải quyết thiếu tính thuyết phục, thiếu khả thi và thiếu dứt điểm. Có nơi, có lúc còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhiều vụ việc cấp trên đã kết luận nhưng cấp dưới không thực hiện hoặc chậm thực hiện dẫn đến công dân bức xúc. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước đối với công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC ở một số địa phương chưa được chú trọng, chưa làm hết nghĩa vụ của mình với công dân theo quy định của pháp luật. - Thanh tra Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp, chỉ đạo sâu sát trong công tác tiếp dân và giải quyết KN,TC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cục I cũng đã và đang tăng cường hơn nữa việc tiếp dân, giải quyết KN,TC. Trong thời gian tới, Cục sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện biên bản rà soát, tổ chức các đoàn về địa phương để trao đổi giải quyết từng vụ việc kéo dài, đông người tìm ra nguyên nhân tháo gỡ tránh vượt cấp “điểm nóng”. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm, rà soát thống kê tất cả đơn KN trong quá trình giải quyết có nhiều vướng mắc để yêu cầu lập biên bản với chính quyền địa phương.