Ngày 27-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương tấn Sang đã tiếp ông Xan-day Can-ra (Sanjay Kalra), Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác.