Sáng 25-11, tại Hà Nội, Đại tướng TRẦN ĐẠI QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp ngài S.I.Pê-trô-vích, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia CH Bê-la-rút. Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Ngài S.I.Pê-trô-vích cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban An ninh quốc gia CH Bê-la-rút sang thăm, làm việc tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban

An ninh quốc gia CH Bê-la-rút nói riêng; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ có hiệu quả của Ủy ban An ninh quốc gia CH Bê-la-rút đối với Bộ Công an Việt Nam.

Thời gian tới, trên cơ sở những kết quả, thành tựu hợp tác đã đạt được, lãnh đạo hai bên cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan đại diện và công dân của mỗi nước đang sinh sống, công tác, học tập, du lịch ở nước kia. Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; góp phần tích cực vào việc bảo đảm, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, bảo đảm an ninh trong khu vực và trên thế giới...

CTV