Tiếp khách

Gốc
Chiều 19-6, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Băng-la-đét do đồng chí Mu-gia-hi-đun Ít-xlam Xê-lim, Chủ tịch Đảng dẫn đầu thăm làm việc tại Việt Nam theo lời mời của T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp khách - Ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Ít-xlam Xê-lim được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Đảng tại Đại hội XI của Đảng Cộng sản Băng-la-đét tháng 10-2016; khẳng định Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Đảng Cộng sản Băng-la-đét; ghi nhận sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà các nhà lãnh đạo và đảng viên Đảng Cộng sản Băng-la-đét dành cho Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Băng-la-đét.

Đồng chí Ít-xlam Xê-lim bày tỏ khâm phục và chúc mừng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cho rằng những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hơn 30 năm qua đã đem lại những thay đổi tích cực cho đất nước và nâng cao đời sống nhân dân Việt Nam, là bài học kinh nghiệm và nguồn tư liệu quý giá cho các Đảng cộng sản và cánh tả trên thế giới. Đồng chí khẳng định, Đảng Cộng sản Băng-la-đét luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trao đổi thông tin, lý luận và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, tổ chức đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

★ Cùng ngày, đồng chí Ít-xlam Xê-lim và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Băng-la-đét đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư làm trưởng đoàn. Hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, những nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước; trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực; thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hai đảng, hai nước.

★ Trong thời gian thăm Việt Nam, đồng chí Ít-xlam Xê-lim và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Băng-la-đét vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và có các cuộc làm việc với lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên; thăm một số cơ sở kinh tế và văn hóa ở Việt Nam...

Tin nóng

Tin mới