Ngày 25.10, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định tổ chức lễ tiếp nhận 165 hiện vật bảo tàng, gồm các loại vũ khí, công cụ sản xuất, đồ gốm và bộ sưu tập tiền cổ thời Tây Sơn do Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam hiến tặng.

Những hiện vật này thuộc các giai đoạn Đông Sơn, Lý - Trần, Lê - Mạc do 21 cá nhân là hội viên của Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam tại các tỉnh, thành trong nước quyên tặng.

“Những hiện vật này rất có giá trị để nghiên cứu về nền văn hóa của dân tộc. Trong đó, đáng chú ý là những hiện vật thuộc vật liệu kiến trúc Phật giáo thời Lý - Trần để so sánh, đối chiếu với những vật liệu kiến trúc của nền văn hóa Chămpa tại Bình Định, tìm hiểu xem 2 nền văn hóa này có sự ảnh hưởng, giao thoa với nhau như thế nào”, ông Đoàn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam, nhận định.

Hoàng Trọng