Tiếp nhận 69 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp trong 4 tháng

Gốc
4 tháng qua, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng nhận được 69 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, đã kiến nghị giải quyết 54 vấn đề. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, sáng 15-5, tại Trụ sở Chính phủ. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu tại hội nghị.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, năm 2018, kinh tế-xã hội nước ta có những chuyển biến tích cực, toàn diện. Có được những kết quả trên là nhờ nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các chủ thể của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong năm 2018, Hội đồng tổ chức 12 phiên làm việc và hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước; tổ chức thành công Hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (Báo cáo APCI 2018); đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách đối với các ngành kinh tế mũi nhọn và cải cách các vấn đề đang còn là rào cản, thách thức cho doanh nghiệp phát triển; được cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đánh giá tích cực. Năm 2018, Hội đồng đã tham gia ý kiến đối với nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành…

Riêng trong 4 tháng đầu năm 2019, với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh trong Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Bussiness) của Ngân hàng Thế giới; đã chủ trì 7 cuộc họp với 13 hiệp hội doanh nghiệp và các bộ, ngành liên quan để tiếp nhận 69 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp; đã kiến nghị giải quyết 54 vấn đề (15 vấn đề chưa đủ cơ sở xử lý), trong đó, 23 vấn đề đã được giải quyết; những vấn đề còn lại đã được các Bộ tiếp thu và cam kết hoàn thành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng Tư vấn, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự chủ động, tích cực và tinh thần tự nguyện của các thành viên Hội đồng, giúp Hội đồng đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2019 được Chính phủ xác định là năm bứt phá và phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thay mặt Thủ tướng, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc Hội đồng hoạt động ngày càng hiệu quả, có nhiều sáng kiến cải cách được ứng dụng vào thực tiễn, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, xứng đáng với sự tin tưởng của Thủ tướng Chính phủ và mong muốn của người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG