Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp nhận đăng ký sáng kiến kinh nghiệm đến cuối tháng 11

Sở GD-ĐT đã ban hành văn bản về việc đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2022-2023. Theo đó, việc đăng ký sáng kiến hoặc đề tài NCKH dành cho các cá nhân có nhu cầu công nhận sáng kiến/đề tài NCKH để làm cơ sở cho việc xét duyệt thi đua công chức, viên chức và người lao động trong năm học 2022-2023 theo quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Các cá nhân có quyền gửi đăng ký sáng kiến/đề tài NCKH không giới hạn. Mỗi sáng kiến/đề tài NCKH có thể đứng tên đồng tác giả. Người được công nhận sáng kiến là tác giả/đồng tác giả sáng kiến có tỷ lệ đóng góp lao động sáng kiến tối thiểu là 40% cho việc tạo ra sáng kiến, đồng thời phải được sự đồng thuận của nhóm tác giả. Thời gian đăng ký đến trước ngày 30-11.

Các đơn vị tổ chức xét công nhận sáng kiến/đề tài NCKH để gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến về Sở GD-ĐT vào cuối tháng 4-2023.

Hải Yến