NDĐT - Ngày 2-9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 41 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, các vị lão thành cách mạng, các tầng lớp nhân dân thành phố đã ôn lại không khí hào hùng những ngày cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc giải phóng dân tộc và đi lên Chủ nghĩa Xã hội của đất nước. Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đón nhận 239 tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những hiện vật do 15 tổ chức và 10 đơn vị lưu giữ và sưu tầm trong nhiều năm qua như: các tấm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp người sang thăm nước nước Pháp năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm sóc cây vú sữa do đồng bào miền Nam gửi tặng, Bác Hồ với thiếu nhi; những bài viết, bài dự thi tìm hiểu, VCD tư liệu về Bác,…Những tư liệu, hiện vật này đã góp phần thể hiện sinh động những nhân cách cao đẹp, sự nghiệp hoạt động cách mạng về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.