Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp nhận hồ sơ gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm thép trước 13/8

Cục Phòng vệ thương mại cho biết: ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu (Quyết định 918/QĐ-BCT) có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Quyết định 918/QĐ-BCT nêu rõ, biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài có hiệu lực đến hết ngày 22 tháng 3 năm 2023 trong trường hợp không tiếp tục gia hạn.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, căn cứ quy định tại Điều 96.2 (a) Luật Quản lý ngoại thương và Điều 69.1 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phòng vệ thương mại, Cục đề nghị tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ là trước 17h00 ngày 13 tháng 8 năm 2022./.

Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tiep-nhan-ho-so-gia-han-ap-dung-bien-phap-tu-ve-voi-san-pham-thep-truoc-13-8/251077.html