Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp nhận hồ sơ gia hạn biện pháp tự vệ với sản phẩm thép trước 13/8

Cục Phòng vệ thương mại đề nghị tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tương tự hay hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn trước 17h00 ngày 13/8.

Công ty cổ phần thép Việt Đức sản xuất các sản phẩm thép xây dựng. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Quyết định trên áp dụng với các sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Quyết định 918/QĐ-BCT nêu rõ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài có hiệu lực đến hết ngày 22/3/2023 trong trường hợp không tiếp tục gia hạn.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, căn cứ quy định tại Điều 96.2 (a) Luật Quản lý ngoại thương và Điều 69.1 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phòng vệ thương mại, Cục đề nghị tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ là trước 17h00 ngày 13/8/2022./.

Theo Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/tiep-nhan-ho-so-gia-han-bien-phap-tu-ve-voi-san-pham-thep-truoc-138-335996.html