Tiếp nhận hơn 4.500 hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

Tin từ Sở LĐTBXH cho biết, tính đến ngày 12/7, đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng gói hỗ trợ tiền thuê nhà dành cho NLĐ của hơn 4.500 trường hợp tổng hợp từ các địa phương.

Trên cơ sở đó, Sở LĐTBXH đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt hồ sơ cho 3.847 NLĐ tại 56 DN với kinh phí hỗ trợ hơn 1,94 tỷ đồng. Trong đó, có 3.813 hồ sơ của NLĐ đang làm việc tại DN và 34 lao động quay trở lại thị trường lao động.

Theo kế hoạch, BR-VT có khoảng 70.000 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí khoảng 123 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 58.000 NLĐ đang làm việc trong DN và 12.000 lao động quay trở lại thị trường lao động.

Hiện Sở LĐTBXH đang đôn đốc các địa phương tiếp tục trình các hồ sơ hợp lệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh đã có văn bản gửi các cấp công đoàn phổ biến nội dung, quy trình thực hiện; đề nghị phối hợp cùng chính quyền địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo tính kịp thời, minh bạch… Trong quá trình triển khai thực hiện kịp thời phản ánh khó khăn vướng mắc về Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động của LĐLĐ tỉnh để được hỗ trợ.

NHÃ UYÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202207/tiep-nhan-hon-4500-ho-so-ho-tro-tien-thue-nha-955219/