NDĐT- Ban quản lý dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế” - Bộ Y tế vừa phối hợp với Công ty xuất nhập khẩu Nam Đô (Hà Nội) tổ chức bàn giao trang thiết bị y tế với tổng trị giá 934 nghìn EUR (tương đương hơn 25,8 tỷ đồng Việt Nam) do Liên minh châu Âu và Chính phủ Luých-xăm-bua tài trợ cho tỉnh Hà Nam.

Theo đó, bàn giao cho Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh: 55 danh mục với 72 thiết bị; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh: 51 danh mục với 88 thiết bị; Trung tâm y tế huyện Bình Lục: 28 danh mục với 34 thiết bị; Trung tâm y tế thành phố Phủ Lý: 28 danh mục với 35 thiết bị và 77 danh mục với 14.856 thiết bị của 116 xã, phường, thị trấn.

Việc hỗ trợ trang thiết bị ở tuyến y tế cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng tại các cơ sở y tế nơi gần nhất.

Thông qua các hỗ trợ đào tạo cán bộ, trang thiết bị, Dự án góp phần nâng cao năng lực ngành y tế địa phương, từ đó từng bước thực hiện chiến lược giảm tải ở các bệnh viện tuyến trên.

ĐÀO PHƯƠNG