Với chương trình cho vay vốn của Agribank, số lượng những người nông dân thành công trong đầu tư sản xuất đang ngày càng nhiều, nhất là tại những tỉnh được xem là nghèo và khó khăn của miền Trung.Chi tiết...