Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn

Ngày 8-7, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa; phân cấp nhiều hơn và xây dựng chế tài, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc hành chính.

Nhiều địa phương đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: MINH PHONG

Nhiều địa phương đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: MINH PHONG

Theo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiều bộ đã quan tâm đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh ngay trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổng số quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa là 641 quy định, trong đó có 174 thủ tục hành chính. Đến nay, cả nước có 60 trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; nhiều bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Các bộ, ngành, địa phương đã tích hợp, cung cấp 3.675 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chiếm 55% tổng số thủ tục hành chính.

M.Chiến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/tiep-tuc-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-manh-me-hon-20220708221333648.htm