Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Bộ Giao thông vận tải

ĐTO - Cử tri tỉnh Đồng Tháp có kiến nghị tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT); có giải pháp phát hiện triệt để, xử lý kịp thời nghiêm minh các trường hợp vi phạm về ATGT, nhất là tình trạng sử dụng rượu bia, chất kích thích, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.

Về kiến nghị trên, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trả lời và cung cấp một số thông tin để làm rõ hơn như sau:

Để tiếp tục kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, trong thời gian qua, Bộ GTVT đã xây dựng, ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm trật tự ATGT, trong đó tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 45 ngày 1/2/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Các nhóm giải pháp đã và đang được các đơn vị chức năng thực hiện như: xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện tham gia giao thông; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý an toàn vận tải, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý, thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo trật tự ATGT...

Về việc xử lý các vi phạm về bảo đảm trật tự ATGT (đặc biệt là sử dụng rượu bia, ma túy): đã triển khai quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị chức năng đã tăng cường hướng dẫn và triển khai xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ và đường sắt. Về cơ bản từ khi triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn theo quy định của Nghị định số 100, ý thức của người dân được nâng cao rõ rệt, vi phạm về nồng độ cồn giảm hẳn, tai nạn giao thông cũng giảm cả 3 tiêu chí.

Trong thời gian tới, Bộ (GTVT) tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng ngành (GTVT) thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự ATGT như đã nêu trên; trong đó tập trung vào xây dựng, hoàn thiện dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi), Đề án chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhật Anh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tiep-tuc-chi-dao-thuc-hien-cac-giai-phap-dong-bo-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-93319.aspx