Tiếp tục chủ động phối hợp tổ chức tốt việc chỉ đạo công tác bầu cử

Gốc
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục chủ động phối hợp tổ chức tốt trong việc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều ngày 22/3, tại tòa Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Ủy ban Thường vụ Quốc hội có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Đỗ Bá Tỵ, Uông Chu Lưu; đại diện các Ủy ban của Quốc hội.

Về phía Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh; các Phó Chủ tịch: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng....

Nguồn: VTV

Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa hai bên, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, năm 2020, công tác phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tốt đẹp, nổi bật là công tác phối hợp xây dựng pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, mở rộng các hình thức tập hợp ý kiến nhân dân tham gia xây dựng pháp luật. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia góp ý kiến đối với nhiều dự án luật, pháp lệnh, tập trung vào những dự thảo luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân, đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận.

Việc phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được hai cơ quan chú trọng đẩy mạnh. Nhiều ý kiến đóng góp, phản biện của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là cơ sở quan trong để các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, đảm bảo các luật được thông qua phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Việc phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, đề cao trách nhiệm của mỗi bên, góp phần phản ánh đầy đủ, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Hoạt động giám sát cũng được hai bên tăng cường, nhất là giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị .

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan đồng thời đưa ra những kiến nghị về các trọng tâm phối hợp công tác trong năm 2021. Theo đó, các đại biểu đề nghị hai cơ quan cần nâng cao chất lượng của các cuộc tiếp xúc cử tri để các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đưa đến các cơ quan có trách nhiệm để xem xét, giải quyết. Trong hoạt động giám sát hai bên cần tập trung giám sát theo chuyên đề, đi sâu vào những vấn đề quốc kế dân sinh, liên quan đến quyền lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Mặt trận cần thể hiện rõ vai trò là chỗ dựa vững chắc của chính quyền nhân dân, thể hiện tinh thần đại đoàn kết và phối hợp để tăng cường sự đồng thuận hơn nữa trong nhân dân....

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp thường xuyên, thiết thực, hiệu quả trong thời gian qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là việc Quốc hội đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời hoạt động chất vấn và tranh luận tại các phiên họp được cử tri và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Quốc hội luôn ủng hộ, động viên, ghi nhận, thường xuyên quan tâm, tham dự các sự kiện lớn của Mặt trận, luôn lắng nghe và kịp thời kiến nghị ban hành chính sách chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, người có công với đất nước, đồng bào dân tộc thiểu số....

Nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng hai cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa. Trước mắt là phối hợp để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, Mặt trận sẽ tiếp tục cùng với Quốc hội thường xuyên, kịp thời phản ánh đầy đủ tình hình nhân dân và kiến nghị giải quyết thỏa đáng các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các đề xuất của cử tri và nhân dân gửi tới các cơ quan có thẩm quyền...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan, nhất là trong việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, giúp Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội bám sát thực tiễn, gắn bó chặt chẽ hơn với cử tri và Nhân dân.

“Trong hoạt động lập pháp, hai cơ quan đã phối hợp ngày càng hiệu quả, có nhiều đổi mới. Mặt trận đã tích cực tham gia ý kiến đối với nhiều dự án luật, pháp lệnh liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của các tầng lớp Nhân dân, đến quyền và trách nhiệm của MTTQ. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tiếp thu trình Quốc hội xem xét, thông qua.” Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, hai cơ quan đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm; phối hợp tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, Mặt trận đã phát huy vai trò của cơ quan chủ trì, phối hợp trong tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri, lựa chọn các hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp, nhất là trong điều kiện cả nước bị tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe, ghi nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để phản ánh tới Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và kiến nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét, giải quyết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị .

Về trọng tâm phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Muốn thế, hai cơ quan tiếp tục chủ động phối hợp tổ chức tốt trong việc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng phối hợp hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là chăm lo cho người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh tới việc phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội. Cùng với đó, hai cơ quan cần tập trung phối hợp chặt chẽ giám sát các nội dung theo chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt chú trọng việc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tích cực phối hợp trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát.../.

Thu Hà

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tiep-tuc-chu-dong-phoi-hop-to-chuc-tot-viec-chi-dao-cong-tac-bau-cu-576985.html