Theo thông báo của HoSE, sở tiếp tục tổ chức bán đấu giá cổ phần của Cty Phát triển nhà Minh Hải. Số cổ phần mang ra đấu giá là 4.803.002 cổ phần, với giá khởi điểm 10.000đ/cổ phần.