Tiếp tục đấu tranh loại trừ tà đạo Thanh Hải vô thượng sư

Gốc
Trong khi các cơ quan chức năng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với một số nhóm người tụ tập để truyền bá tà đạo Thanh Hải vô thượng sư ở địa bàn xã Phước Đồng, thì một số đối tượng cuồng tín, mê muội thứ tà đạo bát nháo này lại lén lút chuyển địa bàn đến vùng nông thôn hẻo lánh ở huyện Cam Lâm để diễn trò… bịp bợm.>> Xử phạt hành chính một số người truyền bá tà đạo

Tin nóng

Tin mới