Phát động phong trào thi đua với chủ đề “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2016, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc Sông Hậu đã đạt được một số kết quả đáng kích lệ. Tính đến cuối tháng 10/2016, các đơn vị trong Cụm đã hoàn thành 100% kế hoạch công tác năm.

Đại diện thanh tra các tỉnh chụp ảnh lưu niệm trong hội nghị tổng kết năm 2016 của Cụm Thi đua các tỉnh miền Tây Bắc Sông Hậu. Ảnh: Chu Tuấn

Hoạt động thanh tra tiếp tục đổi mới

Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc Sông Hậu gồm các tỉnh: Đồng Tháp, Trà Vinh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Ngay từ đầu năm, các thành viên trong Cụm đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các hoạt động thi đua ở đơn vị và triển khai đến thanh tra các sở, ngành, cấp huyện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Sau 1 năm phấn đấu, nỗ lực trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Cụm đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đó là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu và cấp ủy Đảng các đơn vị được tăng cường, quan tâm, chú trọng việc xây dựng, phát hiện các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay để phổ biến các đơn vị học tập.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của công chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới được tặng cường, làm thường xuyên. Tính đến cuối tháng 10 năm 2016, các đơn vị trong Cụm đã hoàn thành 100% kế hoạch công tác năm.

Năm qua, các thành viên trong Cụm đã thi đua đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, một số đơn vị kết hợp thanh tra kinh tế - xã hội với thanh tra trách nhiệm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, qua đó đánh giá trên các lĩnh vực hoạt động của đối tượng thanh tra, giúp thủ trưởng đơn vị kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót…

Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh cũng tăng cường công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, từ đó góp phần nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, các kiến nghị thanh tra chính xác, khách quan, kịp thời, đối tượng thanh tra chấp hành và thực hiện nghiêm, được nhân dân đồng tình, tin tưởng, các quyết định xử lý về thanh tra và thu hồi tiền đạt 92,57%...

Năm 2016, Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc Sông Hậu đã triển khai 46 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 87 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 24 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 22,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 50 tổ chức, 279 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ, 6 đối tượng…

Trong kỳ, Thanh tra các tỉnh đã triển khai thực hiện 14 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và 16 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Qua thanh tra chủ yếu chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình, thủ tục nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Riêng tạiThanh tra tỉnh Trà Vinh, qua công tác thanh tra trách nhiệm về phòng chống tham nhũng đã phát hiện sai phạm số tiền hơn 4,5 tỷ đồng và hơn 7,5ha đất, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 1,1 tỷ đồng…

Tiep tuc day manh thanh tra nhung linh vuc du luan quan tam - Anh 1

Công viên Đồng Khởi của tỉnh Bến Tre. Ảnh: Chu Tuấn

Đẩy mạnh thanh tra những lĩnh vực dư luận quan tâm

Nhằm phòng ngừa, hạn chế, răn đe, cảnh báo những hành vi vi phạm, trong năm 2017, thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua sẽ tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả các đoàn thanh tra trên nhiều lĩnh vực được dư luận quan tâm.

Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Mười cho biết, năm 2017, Thanh tra tỉnh sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác quản lý Nhà nước với các nội dung như: Công tác quản lý, sử dụng đất đai, giao đất; khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; quản lý đầu tư, đầu tư công; việc quản lý và sử dụng vốn…

Còn tại tỉnh Bến Tre, ông Trương Văn Tỷ, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: “Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2017 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Bến Tre xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 cho toàn ngành với mục đích hoạt động thanh tra phải bám sát, đáp ứng được các yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của các cấp, các ngành. Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc, chú trọng thực hiện tốt mục tiêu của thanh tra là tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm…”.

Theo đó, năm 2017, trong lĩnh vực thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh Bến Tre sẽ thực hiện 6 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, tài sản và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước…

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Long An, ông Phan Hữu Hạnh cho biết, thời gian tới hoạt động thanh tra chuyên ngành sẽ tiếp tục được thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội theo nguyên tắc quản lý Nhà nước đến đâu thì thanh tra đến đó nhưng phải tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội cần phải chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành như: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ môi trường, xả thải vào nguồn nước, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón…

Chánh Thanh tra tỉnh Long An cũng cho biết thêm, năm 2017, thanh tra tỉnh sẽ thực hiện 6 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội với trọng tâm sẽ thanh tra về chấp hành pháp luật trong thực hiện đầu tư xây dựng tại UBND TP Tân An, UBND thị xã Kiến Tường, UBND huyện Bến Lức và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; thanh tra về chấp hành pháp luật trong công tác tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng tại 2 sở…

Chu Tuấn