Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng 18-8, các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh (gọi tắt là BCĐ); Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BCĐ sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cùng dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hà Quốc Trị chỉ đạo, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu và đồng thuận khi thực hiện các cơ chế chính sách, dự án trên địa bàn tỉnh; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường việc tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên phát huy quyền làm chủ, bảo vệ an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận gần 337.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đã giải quyết và trả kết quả gần 308.000 hồ sơ, đang giải quyết hơn 18.900 hồ sơ; tiếp nhận và xử lý 3.704 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân...

CẨM VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202208/tiep-tuc-day-manh-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-8260395/