Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục điều chỉnh cước xe buýt theo cơ chế thị trường

Báo VTC News
Gốc

(VTC News) - Ngày 22/6, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo tiếp tục điều hành giá cước vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo cơ chế thị trường theo quy định tại Nghị quyết 30/2008 ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

Trong khi chưa ban hành, sửa đổi các văn bản nêu trên, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và mức trợ giá phù hợp với điều kiện của địa phương. Từ ngày 1/4 vừa qua, giá vé xe buýt thay đổi, tính theo cự ly tuyến đường. Theo đó, giá vé xe buýt từng lượt đối với cự ly dưới 25km, tuyến gom nội thành giá đồng hạng: 3.000đ/vé; Giá vé đồng hạng trong phạm vi từ 25 km đến 30km: 4.000 đồng/vé; Vé đồng hạng trên 30 km: 5.000 đồng/vé. Vé tháng một tuyến ưu tiên 25.000 đồng/tháng; Vé tháng liên tuyến loại ưu tiên: 50.000 đồng/ tháng. Từ ngày 1/4 vừa qua, giá vé xe buýt thay đổi, tính theo cự ly tuyến đường. Theo đó, giá vé xe buýt từng lượt đối với cự ly dưới 25km, tuyến gom nội thành giá đồng hạng: 3.000đ/vé; Giá vé đồng hạng trong phạm vi từ 25 km đến 30km: 4.000 đồng/vé; Vé đồng hạng trên 30 km: 5.000 đồng/vé. Vé tháng một tuyến ưu tiên 25.000 đồng/tháng; Vé tháng liên tuyến loại ưu tiên: 50.000 đồng/ tháng.

Nguồn VTC: http://vtc.vn/1-218276/kinh-doanh/tiep-tuc-dieu-chinh-cuoc-xe-buyt-theo-co-che-thi-truong.htm