NDĐT - Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) lại tiếp tục ra quyết định đình chỉ hãng ta-xi Hồng Hưng, thương hiệu kinh doanh ta-xi của Công ty TNHH Hàng hóa Việt Nam. Đây là hãng ta-xi thứ tư bị đình chỉ trong đợt thanh tra toàn diện 12 hãng ta-xi về việc chấp hành các quy định điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ta-xi tại Hà Nội.

Theo đó, hãng ta-xi Hồng Hưng chỉ có chưa đầy 20 xe, không có bộ máy điều hành và cũng không có giấy phép kinh doanh do Sở GTVT Hà Nội cấp. Trong 12 hãng ta-xi được thanh tra tại Hà Nội, năm hãng có số đầu xe dưới 20 chiếc và đến thời điểm này, Thanh tra Bộ GTVT đã đình chỉ hoạt động bốn hãng.

Ba hãng ta-xi trước đã bị Thanh tra Bộ GTVT đình chỉ gồm: ta-xi Mùa Xuân, Phú Gia và Lê Gia. Trong vài ngày tới, Thanh tra Bộ tiếp tục thanh tra ba hãng còn lại, gồm ta-xi 123, ta-xi 14 và ta-xi BG.