Tiếp tục đổi mới công tác bảo đảm kỹ thuật trong toàn quân

Gốc
Sáng 17-9, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Tổng cục Kỹ thuật.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo TCKT và các cơ quan chức năng, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và những kết quả của TCKT trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Từ đầu năm 2020 đến nay, TCKT thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật quân sự; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các đơn vị trong toàn quân triển khai nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games năm 2020. Các cơ quan, đơn vị kỹ thuật triển khai hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, tổ chức kiểm tra trình độ, kỹ năng nghề bậc cao toàn quân, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...

Trước yêu cầu ngày càng cao của tác chiến hiện đại, Thứ trưởng Phạm Hoài Nam yêu cầu TCKT tiếp tục đổi mới phương thức, giải pháp, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật trong toàn quân; tập trung làm chủ và cải tiến hiện đại hóa các loại VKTBKT. TCKT cần thực hiện tốt các dự án đầu tư nâng cao năng lực công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng sửa chữa, cải tiến, sản xuất vật tư kỹ thuật và triển khai các dự án xây dựng kho VKTBKT; nghiên cứu đổi mới và triển khai thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" trong toàn quân hiệu quả...

THẾ TOÀN

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tiep-tuc-doi-moi-cong-tac-bao-dam-ky-thuat-trong-toan-quan-635446