Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục đổi mới hoạt động VKS đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Sáng 06/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về nội dung dự thảo Đề án. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tiep-tuc-doi-moi-hoat-dong-vks-dap-ung-yeu-cau-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xhcn-44892.htm