Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục đường lối đổi mới của Đảng là đòi hỏi chính đáng và nghiêm khắc của nhân dân

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

LTS: ..Báo Quân đội nhân dân trích đăng bài phát biểu của Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong buổi gặp mặt những đồng chí đã tham gia Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ khóa IX ...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.congtacchinhtri.36415.qdnd