Chiều 19-1, nhằm ổn định giá trong dịp Tết nguyên đán, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá các loại xăng, tăng nhẹ giá các loại dầu từ 290 đồng/lít đến 496 đồng/kg.

Tiep tuc giu on dinh gia xang, tang gia dau - Anh 1

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định: Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng khoáng ở mức 300 đồng/lít, xăng E5 ở mức 0 đồng/lít; Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng dầu như hiện hành.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:
- Xăng khoáng: 503 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 229 đồng/lít);
- Xăng E5: 514 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 567 đồng/lít);
- Dầu diesel: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 250 đồng/lít);
- Dầu hỏa: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 450 đồng/lít);
- Dầu mazut: 0 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 550 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:
- Xăng RON 92: giữ ổn định giá;
- Xăng E5: giữ ổn định giá;
- Dầu diesel 0.05S: tăng 290 đồng/lít;
- Dầu hỏa: tăng 347 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 496 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng RON 92: không cao hơn 17.594 đồng/lít;
- Xăng E5: không cao hơn 17.322 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.047 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 12.600 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.623 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19-1-2017.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 19-1-2017.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 4-1, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định giữ ổn định giá các loại xăng, nhưng tăng giá các loại dầu từ 324 đồng/lít đến 493 đồng/kg, đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.