Tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Chiều 5-7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo, tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng các thành viên Ban soạn thảo, thành viên Tổ biên tập là các đại biểu đến từ các bộ, ngành trong và ngoài quân đội.

Ngày 21-11-2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực từ ngày 15-01-2015. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ, ngành chức năng và UBND các tỉnh biên giới đất liền tiến hành tổng kết thi hành Nghị định. Qua tổng kết, đã đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập, đồng thời xác định các giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới đất liền. Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành chức năng và UBND các tỉnh biên giới đất liền, Bộ Quốc phòng báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ đồng ý xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu kết luận hội nghị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu kết luận hội nghị.

Tại Hội nghị, Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo đã báo cáo kết quả bước đầu triển khai nhiệm vụ xây dựng Nghị định, dự kiến công việc trong thời gian tới. Theo đó, quá trình chuẩn bị, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định, Bộ tư lệnh BĐBP – Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo đã tổ chức tiếp thu đầy đủ, triệt để các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, BĐBP và các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Đến thời điểm này, hồ sơ dự thảo Nghị định cơ bản đã được chỉnh lý, bổ sung từng bước hoàn thiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của Cơ quan Thường trực và các cơ quan chuyên môn Bộ Quốc phòng trong thời gian ngắn đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các tài liệu và văn bản phục vụ xây dựng Nghị định. Quá trình triển khai đã bám sát chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thực hiện đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị: Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ, triệt để các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và các ý kiến tham gia bằng văn bản của các đồng chí thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập để nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn chỉnh quy chế hoạt động, kế hoạch soạn thảo, kế hoạch khảo sát, báo cáo Trưởng ban soạn thảo duyệt, ký ban hành. Đồng thời, tiếp tục triển khai, hoàn thành từng nội dung công việc theo đúng tiến độ; quá trình thực hiện, phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết để Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tiep-tuc-hoan-thien-quy-dinh-ve-quan-ly-cua-khau-bien-gioi-dat-lien-699050