Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục kiểm tra bảo quản hàng hóa như trước khi có Covid-19

Tổng cục Hải quan cho biết, việc kiểm tra bảo quản hàng hóa, kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa được thực hiện bình thường như trước khi có dịch Covid-19.

Công chức hải quan kiểm tra hàng hóa là máy móc nhập khẩu Ảnh: H.Vân.

Giữa năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3695/TCHQ-GSQL gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp.

Theo đó, tạm thời không tiến hành kiểm tra việc bảo quản hàng hóa cho đến khi Tổng cục Hải quan có thông báo mới.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan hải quan chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan yêu cầu chi cục hải quan có văn bản trao đổi với cơ quan kiểm tra chuyên ngành để làm rõ lý do chậm trả kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra

Giao Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn quản lý chỉ đạo các chi cục trực thuộc tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro đối với các trường hợp tạm thời chưa kiểm tra việc bảo quản hàng hóa, địa điểm bảo quản hàng hóa do dịch bệnh Covid-19.

Khi có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật, hoặc không đưa về địa điểm bảo quản theo thời hạn đã đăng ký thì tiến hành kiểm tra ngay hoặc gửi yêu cầu cho Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa để kiểm tra. Việc kiểm tra phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và tuân thủ quy định của Bộ Y tế, chính quyền địa phương.

Về kiểm tra địa điểm bảo quản căn cứ hồ sơ đề nghị đưa hàng về bảo quản do doanh nghiệp nộp qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai lần đầu tạm thời không tiến hành kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các hình ảnh trực tuyến thông qua các thiết bị ghi hình về địa điểm bảo quản hàng hóa để giải quyết thủ tục.

Theo Tổng cục Hải quan, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát và các hoạt động kinh tế, đi lại đã được khôi phục trở lại hoạt động bình thường, do đó đối với việc kiểm tra bảo quản hàng hóa, kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính được điều chỉnh trở lại.

Tổng cục Hải quan dừng thực hiện nội dung công văn số 3695/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp.

Các đơn vị thực hiện kiểm tra bảo quản hàng hóa, kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa theo đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính./.

Hồng Vân