Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục làm rõ 10 vụ tham nhũng lớn

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Nổi lên trong tháng 11/2007, Cục CSĐT tội phạm tham nhũng phát hiện, điều tra 36 vụ (thiệt hại 38,2 tỷ đồng). Trong đó, tham ô 7 vụ, thiệt hại khoảng 17 tỷ đồng; cố ý làm trái 13 vụ, thiệt hại khoảng 14,2 tỷ đồng… Đáng chú ý, có 10 vụ tham nhũng lớn đã, đang được khám phá, làm rõ với tổng thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/12/80370.cand