Chiều 9-2, mục khảo sát, lấy ý kiến nhân dân đối với hệ thống thông tin cơ sở tại Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (hanoi.gov.vn) đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng do có dấu hiệu bất thường.

Tiep tuc lay y kien ve he thong thong tin co so - Anh 1

Các biểu mẫu cũng được bổ sung thêm phần câu hỏi chung (địa điểm, độ tuổi người tham gia khảo sát) và phần câu hỏi chi tiết vẫn gồm các nội dung liên quan đến hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Bên cạnh đó, người tham gia đóng góp ý kiến sẽ phải nhập mã xác thực nhằm ngăn chặn việc dùng công cụ tự động để bình chọn.

Việt Nga