Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công

Theo số liệu thống kê của Sở Nội vụ, hiện nay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (PVHCC) tỉnh tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 21 sở, ban, ngành của tỉnh là 1.465 TTHC trong đó có 1.390 TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm PVHCC tỉnh (đạt tỷ lệ 94,88%); có 75 TTHC của 10 sở, ban, ngành không đưa vào giải quyết tại Trung tâm PVHCC tỉnh chiếm tỷ lệ (đạt 5,12%).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Đỗ Giang

Trong tổng số 1.390 TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm PVHCC thì có 1.075 TTHC thực hiện 5 bước “tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả”; 315 TTHC thực hiện “tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả” tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (đạt tỷ lệ 22,66%). Các TTHC không thực hiện phê duyệt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chủ yếu là do các quy định các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch nước, Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh mà không thể ủy quyền hoặc phân cấp được cho sở như: Một số TTHC thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng của Sở nội vụ thẩm quyền thuộc Trung ương hoặc hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, TTHC thuộc lĩnh vực Sở Tài chính như lệnh chuyển tiền, quyết định cấp kinh phí... không thể ủy quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được.

Đối với Trung tâm hành chính công cấp huyện hiện nay 14/14 địa phương đã triển khai thực hiện con dấu thứ 2 để thực hiện giải quyết TTHC theo nguyên tắc 5 tại chỗ “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả”. Việc kết nối liên thông 186/186 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã với Trung tâm PVHCC tỉnh, hiện nay BQL điều hành Dự án xây dựng chính quyền điện tử đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai kết nối đạt 100%. Đây là mô hình, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC.

Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công huyện Hoành Bồ.

Có thể thấy, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thời gian qua đã đạt được hiều kết quả đáng ghi nhận: Năm 2018 chỉ số CCHC xếp thứ 1/63 tỉnh, thành phố; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng trong top 7/63 địa phương trong cả nước...

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, để đạt được các mục tiêu CCHC, thời gian tới CCHC cần được tiến hành đồng bộ, trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ công là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; mạnh dạn loại bỏ những TTHC không cần thiết, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc hành chính. Đặc biệt, là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phục vụ nhân dân. Đây chính là cơ sở thiết thực cho việc tạo ra phương thức hoạt động mới trong môi trường quản lý hành chính, xuất phát từ tính hệ thống, thông suốt, chính xác, rõ ràng và minh bạch.

Hiểu Trân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201911/tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-dich-vu-cong-2459377/