(HNM) - Ngày 9-10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp (CCTP).