Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả công tác cai nghiện ma túy

(ĐN) - Ngày 23-6, Sở LĐ-TBXH chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện các kế hoạch liên ngành của tỉnh về công tác cai nghiện trên địa bàn.

Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh (thuộc xã Suối Cao, H.Xuân Lộc)

Hiện trên địa bàn Đồng Nai có hơn 4,4 ngàn người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh (xã Suối Cao, H.Xuân Lộc) có gần 380 học viên.

Tại hội nghị, đại diện nhiều địa phương, cơ quan ban ngành cho biết sẽ tiếp tục phối hợp tốt trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy đi cai nghiện, người sau cai nghiện được học nghề, hỗ trợ vốn, tìm kiếm việc làm, hạn chế tái nghiện, giúp người nghiện nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng; triển khai có hiệu quả kế hoạch liên ngành về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ sau cai; khuyến khích người nghiện ma túy tự đăng ký các hình thức cai nghiện. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về bản chất của việc sử dụng ma túy, nghiện ma túy, dự phòng và công tác điều trị nghiện ma túy để cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai trên địa bàn.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202206/tiep-tuc-phoi-hop-trien-khai-hieu-qua-cong-tac-cai-nghien-ma-tuy-3122153/