Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách

Ngày 18/7, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niểm 75 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tiep-tuc-quan-tam-cham-lo-nguoi-co-cong-gia-dinh-chinh-sach-46210.htm