Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Sáng 8-9, tại T.P Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 'Triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính' (gọi tắt là Dự án 513) và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Dự án 513 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ đầu tháng 2-2012 và được triển khai thực hiện đến ngày 31-12-2020. Sau gần 8 năm thực hiện, tính đến cuối tháng 7-2020, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương đã trình Chính phủ ban hành 7 nghị quyết, giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh có sự chồng lấn do lịch sử để lại và xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 129 đơn vị hành chính cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã.

Các hoạt động về hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính cũng được tiến hành đúng kế hoạch. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng đã đạt được nhiều kết quả, góp phần cắt giảm hàng trăm đầu mối, hàng nghìn vị trí việc làm và người hưởng phụ cấp ở cơ sở. Từ đó, đã góp tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước trên 1,6 nghìn tỷ đồng…

Đối với Thái Nguyên, việc thực hiện Dự án 513 đã các cấp, ngành triển khai như: đúc, cắm bổ sung 248 mốc địa giới hành chính, khôi phục, sửa chữa 151 mốc, đo tọa độ 435 mốc và thành lập, xây dựng cơ sở dữ liệu bộ hồ sơ cho đơn vị hành chính 3 cấp trong tỉnh. Riêng việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Thái Nguyên đã rà soát theo tiêu chí của Trung ương và triển khai lấy ý kiến nhân dân để hoàn thành cắt giảm 2 xã.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đều khẳng định đây là việc làm cần thiết, cấp bách để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung chính sách, chủ động bố trí nguồn ngân sách để giải quyết những vấn đề liên quan. Tiếp thu các ý kiến, lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định công việc này cần đẩy mạnh hơn nữa và sẽ tổng hợp, hoàn thiện để báo cáo Chính phủ, sớm tham mưu ban hành chính sách trong thời gian tới.

Văn Hiến

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nuoc/tiep-tuc-ra-soat-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-275049-206.html