Tiếp tục tăng trưởng tín dụng với lãi suất hợp lý

Gốc
Hôm qua 9-10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ký ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN về một số biện pháp bảo đảm an toàn, hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong những tháng cuối năm 2008 và đầu năm 2009.

Tin nóng

Tin mới