Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các công tác bảo đảm thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 547/CĐ-TTg, gửi Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư và địa phương; các bộ, ban, ngành ở Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công tác trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Nội dung như sau:

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=145081&sub=130&top=37