Tiếp tục thanh toán BHYT với dịch vụ thực hiện bằng máy đặt, máy mượn

BHXH Việt Nam vừa hướng dẫn tiếp tục thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế.

Thời hạn thực hiện theo thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất. BHXH Việt Nam đã chuyển công văn của Bộ Y tế tới BHXH các tỉnh thành để tổ chức thực hiện, giám định, thanh toán chi phí theo đúng quy định.

BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển đổi các máy xét nghiệm mượn, máy do các công ty đặt tại cơ sở khám, chữa bệnh sang các hình thức đúng quy định; quy định rõ cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng của dịch vụ y tế cung cấp, sử dụng cho người bệnh.

Khánh Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tiep-tuc-thanh-toan-bhyt-voi-dich-vu-thuc-hien-bang-may-dat-may-muon-post1443576.tpo