Tiếp tục “thay máu” bộ máy lãnh đạo Agribank

Gốc
BizLIVE - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương và ông Nguyễn Hải Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank).

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bách Dương, ông Hoàng Văn Thắng, ông Bùi Hồng Quảng giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Agribank.

Ông Phùng Văn Hưng Quang giữ chức vụ Kế toán trưởng Agribank.

Các quyết định có hiệu lực kể từ 1/10/2014.

Trong thời gian gần đây, Agribank liên tục bộc lộ nhiều yếu kém từ khâu quản lý của bộ máy lãnh đạo đến cơ chế hoạt động, để lại hậu quả nặng nề.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình cho biết, việc tái cơ cấu ngân hàng này có hẳn một đề án lớn, tách ra 8 đề án nhỏ để dễ triển khai, hiện đã được Chính phủ phê duyệt.

Tin nóng

Tin mới