Tại Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của Bộ Công an năm 2008, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu “tiếp tục thi hành tốt hơn nữa các Quy chế thực hiện dân chủ trong lực lượng CAND”.