Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ

Trọng dụng đúng trí thức, nhân tài. Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên VN. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách thỏa đáng thì sự nghiệp ổn định và phát triển của đất nước mới thực sự lâu dài, bền vững

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/232406.asp