Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục thực hiện mô hình hộ gia đình thi đua 'Chung sức xây dựng nông thôn mới'

Công trình cầu Cống Đá – Hai Lại (xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười) được xây dựng từ nguồn kinh phí đóng góp của người dân trong và ngoài địa phương

ĐTO - UBND huyện Tháp Mười đã phát động phong trào thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025. Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua, các “Tổ nhân dân tự quản” trên địa bàn huyện đã đưa 15 nội dung như: nhà ở, tham gia kinh tế hợp tác, bảo hiểm y tế, môi trường... vào sổ tay hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” để làm nội dung trong sinh hoạt của tổ. Đến nay, toàn huyện Tháp Mười có 1.010 “Tổ Nhân dân tự quản” với hơn 34.740 hộ. Công tác tuyên truyền, vận động của các “Tổ nhân dân tự quản” dần mang tính toàn diện, nhất là phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở và quyền tự chủ, tự quản của hộ gia đình. Nổi bật các “Tổ nhân dân dân tự quản” đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, người dân thể hiện được vai trò vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng trong xây dựng nôn thôn mới. Từ đó, người dân cùng với cấp ủy, chính quyền vận động, đóng góp tài lực, vật lực trong xây dựng nông thôn mới. Do vậy, 100% xã của huyện Tháp Mười được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Tháp Mười cũng được công nhận là huyện đạt nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

NGỌC TÂM

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tiep-tuc-thuc-hien-mo-hinh-ho-gia-dinh-thi-dua-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi--98680.aspx