Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục triển khai chương trình '1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19'

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 445/LĐLĐ về việc tiếp tục triển khai giai đoạn II chương trình '1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19'.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình có sáng kiến tiêu biểu trong triển khai thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn I.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) đã đạt và vượt mục tiêu 40.000 sáng kiến và kết thúc giai đoạn I với 170.324 sáng kiến, đạt 351,4% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực, của các cấp công đoàn trong tổ chức thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Qua thực tế triển khai chương trình, nhiều đơn vị đã có các giải pháp đồng bộ từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện tại sơ sở; có sự quyết liệt, tâm huyết, năng động, sáng tạo của Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành và tương đương; công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh nên đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, được ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tích cực vào việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID - 19.

Phát huy những ưu điểm và thành tích đã đạt được của giai đoạn I, nhằm khắc phục khó khăn và tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn II của Chương trình (từ ngày 1-6-2022 – 31-8-2023), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành và tương đương; công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục triển khai giai đoạn II chương trình 1 triệu sáng kiến với tinh thần quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc.

Các cấp công đoàn cần tích cực hỗ trợ công đoàn cơ sở bằng các biện pháp sát thực để hướng dẫn đoàn viên, người lao động cập nhập đầy đủ nội dung sáng kiến theo yêu cầu của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong đó chú ý điền đầy đủ giá trị làm lợi của sáng kiến, lựa chọn chính xác Công đoàn cấp trên trực tiếp của mình để gửi sáng kiến, hoàn thiện sáng kiến theo yêu cầu phần mềm trước khi nộp sáng kiến tham gia.

Công nhân Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam trong ca sản xuất.

Tập trung công tác truyền thông, phản ánh tinh thần trách nhiệm và hiệu quả lao động sáng tạo của đoàn viên, người lao động góp phần làm cho xã hội có nhận thức đầy đủ hơn về những nỗ lực của công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn. Hằng tháng, phấn đấu mỗi đơn vị phối hợp với cơ quan truyền thông của địa phương, ngành, cơ quan báo chí của tổ chức công đoàn có ít nhất 1 bài viết của các cơ quan, đơn vị, của đồng nghiệp về việc vượt qua khó khăn và có được kết quả sáng kiến.

Các cấp công đoàn vận động chính quyền đồng cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đồng hành với chương trình bằng các nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, các chế độ, chính sách động viên nỗ lực có hiệu quả của người lao động, lan tỏa các sáng kiến có giá trị làm lợi cao, tác động lớn, tầm ảnh hưởng rộng.

Với tinh thần và trách nhiệm của đơn vị dẫn đầu toàn quốc giai đoạn I, căn cứ theo số lượng đoàn viên và đặc thù công việc của từng loại hình đơn vị, LĐLĐ tỉnh phân bổ chỉ tiêu giai đoạn II thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến với tinh thần khối đơn vị hành chính, sự nghiệp, xã, phường, thị trấn bình quân ít nhất mỗi đoàn viên có 1 sáng kiến tham gia chương trình. Khối Doanh nghiệp bình quân 15 đoàn viên/1 sáng kiến tham gia chương trình.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tổ chức triển khai các nội dung trên đảm bảo hiệu quả, tiếp tục góp phần vào thành công của toàn bộ chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời thông tin về LĐLĐ tỉnh (Qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động) để có hướng chỉ đạo thực hiện.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tiep-tuc-trien-khai-chuong-trinh-1-trieu-sang-kien-no-luc-vuot-kho-sang-tao-quyet-tam-chien-thang-dai-dich-covid-19/164413.htm