Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục vận động phụ nữ các tôn giáo sống tốt đời - đẹp đạo

Hội LHPN tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các cấp, ngành hướng dẫn, giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ Hội ở các địa bàn trọng điểm; tiếp xúc, đối thoại chính sách với hội viên phụ nữ tôn giáo; giám sát, phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ tôn giáo…

Đồng thời, tuyên truyền, vận động phụ nữ tôn giáo tích cực thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trên địa bàn có đông đồng bào có đạo.

Nga Sơn