Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ mới

Gốc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244613/Default.aspx