Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam trong tình hình mới

Gốc

ND - Ngày 16-6-2008, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới", đề xuất những giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy sự phát triển của văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Dưới đây là bài viết quan trọng của PGS, TS TÔ HUY RỨA, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, về nghị quyết này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128294&sub=134&top=43