Tiếp tục yêu cầu rà soát văn phòng trong chung cư

Gốc
(GD&TĐ) - Bộ Xây dựng lại vừa có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê tình hình sử dụng căn hộ nhà chung cư làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng trước ngày 30/3/2010.

Tiếp tục yêu cầu rà soát văn phòng trong chung cư

Tin nóng

Tin mới