Tiếp xúc bộ lạc 600 năm không liên lạc với bên ngoài

Gốc
Thành viên của bộ tộc Mashco Piro tìm trứng rùa làm thức ăn bên bờ sông Madre de Dios, Peru. Họ đã sống trong rừng Amazon ít nhất 6 thế kỷ và không liên lạc với thế giới bên ngoài.

Tin nóng

Tin mới