Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiết giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh

Gốc

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, ngành cần chú trọng đầu tư tăng năng lực sản xuất trong những tháng cuối năm và năm 2009; tiếp tục tiết giảm chi phí khi giá xăng dầu tăng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/7/159445